Cydnabyddiaethau

Hoffwn gydnabod a diolch i bawb am eu cyfraniad at yr adnodd pwysig hwn. Mae’r Adnodd Addysg a Gwybodaeth Diabetes (yr Adnodd) wedi’i greu gan Weithgor Aml-broffesiynol Cymru Gyfan gyda chefnogaeth a nawdd gan Grŵp Gweithredu Diabetes Cymru Gyfan. Mae Novo Nordisk wedi darparu nawdd i gynorthwyo gyda’r gost o gynhyrchu fersiynau digidol a chaled o’r Adnodd, sy’n cynnwys dylunio, gwaith celf, cynhyrchu digidol, argraffu, cyfieithu i’r Gymraeg a dosbarthu. Yn ogystal, mae Novo Nordisk wedi darparu cymorth ar ffurf rheolaeth prosiect i’r gweithgor i gynorthwyo i greu’r adnodd hwn. Nid yw Novo Nordisk wedi dylanwadu o gwbl ar gynnwys yr adnodd a Gweithgor Cymru Gyfan sy’n parhau i fod mewn rheolaeth lawn o’r gwaith golygu.
Mae’r adnodd addysg a gwybodaeth diabetes wedi’i gynhyrchu gan weithgor Cymru gyfan a oedd yn cynnwys:

 • Nyrsys Arbenigol Diabetes
 • Dietegwyr
 • Trinwyr Traed
 • Gwasanaeth Sgrinio Llygaid Diabetig
 • Seicolegydd
 • Diabetes UK (Cymru)

Mae’r gweithgor sydd ynghlwm wrth y prosiect hwn yn cynnwys y canlynol:

 • Chris Cottrell
 • Julie Moss
 • Sally Ann Jones
 • Carolyn Thelwell
 • Ellie Alcock
 • Ceri Jones
 • Anwen Mai Jones
 • Holly Jones
 • Helen Saunders
 • Catherine King
 • Claire Drake
 • Julie Cope
 • Josie Griffiths
 • Dr Rose Stewart
 • Scott Cawley
 • Tîm STANCE BIP Caerdydd a’r Fro
 • Diabetic foot Network Wales
 • Catherine Washbrook-Davies
 • All Wales Dietetic Network
 • Gwasanaeth Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru
 • Leanne Jenkins (DUK)
 • David Williams (DUK)
 • David Thomas (Novo Nordisk)
 • Joanne Baker (Novo Nordisk)

Ymwadiad

Mae’r adnodd addysg a gwybodaeth hwn wedi’i ddylunio i atgyfnerthu’ch dealltwriaeth o ddiabetes.
Mae hefyd yn cynnig dolenni ac adnoddau addysgol er mwyn gwella ymhellach eich
dealltwriaeth a’ch sgiliau, a gobeithio y bydd yn gymorth i fagu hyder i ofalu am bobl sy’n dioddef o ddiabetes.

Adnodd er gwybodaeth yn unig. Nid yw’r adnodd hwn yn rhoi’r rhyddid i’r darllenwr weithredu y tu hwnt i’w ganllawiau neu bolisïau sylfaenol.